Gemeente inhoudelijk akkoord met plan van aanpak

Wethouder Jan Martin van Rees heeft vanmorgen namens de gemeente Losser zijn waardering uitgesproken over het door Fundament ingediende plan van aanpak. Tijdens een speciaal persmoment ging de wethouder samen met Directeur-bestuurder Ans Dijkhuijs dieper in op het toekennen van de subsidie voor Fundament en de onderliggende plannen. In de plannen, zie bijgevoegde samenvatting, is onder meer aandacht voor signalering, vraaggestuurd werken, samenwerking met ketenpartners, informatievoorziening en rapportage.

 

Bijlagen:

2018 05 07 Persuitnodiging – Stichting Fundament

samenvatting Plan van Aanpak