Vacature activiteitenbegeleider

Vacature activiteitenbegeleider voor 16 uur per week in Losser, vanaf 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

 

Doel van de functie

De activiteitenbegeleider voert samen met een collega voor het project FC Noaber een activiteitenprogramma uit met leren, bewegen en werken gericht op activering van bijstandsgerechtigden. FC Noaber is onderdeel van een ketenaanpak die erop is gericht om bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

De nadruk in deze functie ligt op het organiseren van (vrijwilligers)werk/klussen bij de (sport)verenigingen voor de doelgroep en de individuele en groepsbegeleiding op zeer diverse klussen.

Verantwoordelijkheden

Activiteitenplan ontwikkelen

 • Signaleert behoeften en mogelijkheden van deelnemers aan de hand van observaties en gesprekken met deelnemers en eventuele derden;
 • Formuleert een activiteitenplan met specifieke doelstellingen, passend in een eventueel begeleidingsplan. Bespreekt het activiteitenplan met de betrokken leidinggevende en/of hulpverlener;
 • Ontwikkelt individuele dan wel groepsgerichte activiteiten en opdrachten. Maakt gebruik van technieken, materialen, (maatschappelijk gerichte) activiteitvormen en –opdrachten;
 • Stelt desgevraagd tussentijds een observatierapport op;

 

Activiteitenplan uitvoeren

 • Bereidt de uitvoering van activiteiten en opdrachten voor door bijvoorbeeld het inkopen van materialen en informeren van deelnemers;
 • Begeleidt de uitvoering van activiteiten en opdrachten en stuur waar nodig bij;
 • Creëert een sfeer binnen de groep waarin de deelnemers zich veilig voelen worden gestimuleerd en gemotiveerd de eigen mogelijkheden te ontdekken en initiatieven te nemen;
 • Richt activiteiten en opdrachten dusdanig in dat het de zelfredzaamheid en/of zelfvertrouwen van deelnemers vergroot
 • Demonstreert zo nodig het gebruik van gereedschappen en apparatuur en geeft aanwijzingen, voorbeelden, keuzemogelijkheden en alternatieven met betrekking tot activiteiten en opdrachten;
 • Speelt tijdens de uitvoering in op behoeften, wensen en problemen, bijvoorbeeld door deze individueel of in de groep te bespreken. Reikt eventuele oplossingen aan;
 • Toetst de ontwikkeling van deelnemers aan de doelstelling van het activiteitenplan;
 • Informeert en rapporteert hierover aan de betrokken leidinggevende en/of hulpverlener;
 • Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;

 

Informatie uitwisselen

 • Doet plaatsingsgesprekken of woont deze bij en verzorgt de introductie van nieuwe deelnemers;
 • Stemt met collega’s de dagindeling en verdeling van de werkzaamheden af en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en werkoverdracht
 • Neemt deel aan werkoverleg

 

Medewerkers begeleiden

 • Begeleidt en instrueert activiteitenbegeleiders in opleiding, stagiaires en groepshulpen, indien op de groep aanwezig en rapporteert hierover aan de leidinggevende.

Functie-eisen

 • MBO werk- en denkniveau
 • Het kunnen vertalen van de problematiek van de doelgroep /het individu naar passende activiteiten;
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;
 • Kennis van bij activiteiten toe te passen materialen, (handvaardigheids-)technieken en gereedschap;
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van participatie door deelnemers en het creëren van een goede sfeer;
 • Creativiteit en improvisatievermogen voor het ontwikkelen van activiteiten en opdrachten afgestemd op de wensen en behoeften van deelnemers;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en didactische vaardigheden voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten.

Arbeidsvoorwaarden

CAO Welzijn, honorering functie activiteitenbegeleider, in schaal 6, max. 3076,= bij full time dienstverband (36 uur).

Informatie

Voor informatie over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met Albert Weeda, , tel. 06-15427032.

De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 21 november.

Geïnteresseerd

Geef je belangstelling met korte motivatie en C.V. aan voor maandag 19 november, per e-mail aan: