Startbijeenkomst dementievriendelijk Losser

De gemeente Losser streeft ernaar om een Dementievriendelijke gemeente te worden. Dementie is een groeiend probleem. In de komende jaren verdubbelt het aantal mensen met dementie in de gemeente Losser. Belangrijk is dat we ons hier samen op voorbereiden. Noaberschap en omzien naar elkaar zijn belangrijke kenmerken van hoe wij met elkaar omgaan in Losser. Het spreekt voor zich dat mensen met dementie deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving. En dat wij hen hierbij helpen. Tijdens de startbijeenkomst hebben we het met elkaar over wat je als inwoner, ondernemer, vereniging of club kunt doen om dit mogelijk te maken.

Startbijeenkomst Dementievriendelijk Losser 19 september

Locatie: ’t Losser’s Hoes
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie
19.30 uur Start van de bijeenkomst. Annet Meijerink heet u welkom en interviewt wethouder Anja Prins, gemeente Losser en Gerard Kanne, Alzheimer Nederland.
Door theater en muziek laat theatergroep ZINthese zien waar we tegenaan lopen in het dagelijks leven met dementie.
PLUS Bellers uit Overdinkel, ’t Gilde en de Actieve Ontmoeting vertellen over hun ervaringen. En uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw ervaringen.
U krijgt waardevolle tips wat u als ondernemer of vereniging kunt doen om dementievriendelijk te worden.
21.30 uur Afsluiting van de bijeenkomst, voor-aanmelden training Dementievriendelijk.

Wilt u uw komst alstublieft aanmelden via een mailtje aan: dementievriendelijk@losser.nl

Hier de uitnodigingsbrief van Wethouder Anja Prins