Startbijeenkomst “Samen Actief”

Wilt u graag samen met anderen fietsen? Samen iets bezoeken? Vind u het leuk om andere mensen te ontmoeten? Wilt u graag met andere mensen in contact komen om uw hobby te delen? Misschien is Samen Actief dan iets voor u.

Samen Actief brengt senioren samen. Samen iets ondernemen is leuker dan alleen. Je kan voor elkaar veel betekenen. Tijdens onze maandelijkse inloopbijeenkomsten hopen we dat er leuke contacten ontstaan. Het doel van Samen Actief is om vanuit deze ochtenden samen activiteiten te gaan ondernemen, samen fietsen, samen wandelen, met elkaar eten of misschien samen naar het theater. Alles is mogelijk als je dit met elkaar bespreekt.

Op woensdag 16 oktober start Samen Actief. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via 053 5369400. Ook als u vrijblijvend langs wilt komen, dan bent u van harte welkom. Tijdens deze startbijeenkomst krijgt u meer informatie over de opzet van Samen Actief.

Lijkt het u interessant om de bijeenkomsten van Samen Actief als vrijwilliger in goede banen te leiden? Meldt u zich dan aan bij Sherina Schouten, ouderenadviseur, via s.schouten@stichtingfundament.nl of 053 5369405