Taalconferentie Losser Totaal zeer succesvol

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser. Tijdens deze conferentie kwamen
verschillende partijen samen om mensen met taalproblemen binnen de gemeente Losser adequater en beter te kunnen helpen door meer te gaan samenwerken.

Na een pakkende opening door Frenk van der Linden (o.a. tv journalist bij De Wereld Draait Door) gaven Wethouder Anja Prins en wethouder Harry Nijhuis de aftrap voor de taalconferentie. Verschillende sprekers kwamen aan het woord om het belang van taal en de problemen die ontstaan bij laaggeletterdheid aan het publiek uit te leggen. Maurice de Greef (hoogleraar leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden aan de vrije universiteit van Brussel) vertelde over de verschillende onderzoeken naar laaggeletterdheid en Bureau Hetsen en Visschers leverde een ludieke bijdrage om de problematiek in kaart te brengen.

Na de gezamenlijke bijeenkomst in de raadzaal van ’t Lossers hoes gingen de bezoekers uiteen om te netwerken tijdens de informatiemarkt, waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteerden. Ook hadden de bezoekers van de taalconferentie de mogelijkheid om verschillende workshops te volgen op het gebied van begrijpelijk schrijven, aanpak van laaggeletterdheid, signaleren en bespreekbaar maken laaggeletterdheid en hoe je kan ondersteunen bij het leren spreken, schrijven en lezen van de Nederlandse taal.

Het doel van de taalconferentie: een begin te maken met meer samenwerken aan het bewust maken, het signaleren, het bespreekbaar maken én het aanpakken van laaggeletterdheid in Losser, is hiermee glorieus behaald en een mooie start om samen op deze weg verder te gaan.