Leerlingen Twents Carmel College Losser organiseren gezellige dag voor Losserse ouderen

Leerlingen van het TCC Losser hebben op 15 oktober de uitvoering van hun project “Make My Day”. Deze dag is een eindproduct van het vak diensten en producten. Voor dit vak moesten de leerlingen in groepjes onderzoeken wat ze voor ouderen in de gemeente Losser kunnen betekenen en/of organiseren.

Na een presentatie van de projecten in ‘t Lossershoes heeft een afvaardiging de gemeenteraad een winnend project gekozen. Bij de uitvoering van dit project worden de jongeren ondersteund door de jongerencoaches van Stichting Fundament.

Dit jaar is er voor de ouderen een dag georganiseerd waarin ontmoeting en ontspanning centraal staat. Deze dag, 15 oktober, zullen er vanaf 13:00 uur huifkarren klaar staan voor het Lossershoes om een mooie rondrit door Losser te maken. Eindpunt van deze rondrit is bij steenfabriek de Werklust, waar een rondleiding door deze Losserse parel zal volgen.
Rond 17:00 uur zullen de huifkarren weer terug gaan richting ‘t Lossers hoes, waarna er rond 18:00 uur een stamppotbuffet klaar staat voor de deelnemers.

De leerlingen hopen op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan het ontstaan van sociale contacten voor de ouderen in de gemeente Losser.

Bent u ouder dan 60 jaar en ziet u deze dag ook als een gezellig uitje? Dan kunt u zich opgeven door de folder, welke verspreid is, in te vullen en te deponeren in daarvoor bestemde bus in de bibliotheek Losser.

Heeft u geen folder ontvangen? Deze is ook af te halen in de bibliotheek in ’t Lossers hoes. Voor verdere vragen of opgave kunt u zich ook wenden tot de administratie van stichting Fundament.
Tel: 053-5369400
Email: info@stichtingfundament.nl

Deelname aan deze dag kost slechts 5 euro. Graag aanmelden voor vrijdag 11 oktober.