Functieprofiel Directeur-Bestuurder

“Aandacht voor elkaar”  

 1. Stichting Fundament

Stichting Fundament is er voor alle inwoners van Losser. Welzijnswerk, Muziek- en Dansonderwijs en de Bibliotheek is samengebracht onder deze stichting. Bij Stichting Fundament werken ca. 45 medewerkers.

Welzijnswerk
Met activiteiten, vrijwilligers en medewerkers zichtbaar in de dorpen binnen de gemeente Losser. Zoekend naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën voor wijk en dorp. Samen met de inwoners, de mensen in de directe omgeving en met de vrijwilligers en de organisaties in de buurt. Het uitgangspunt is het stimuleren van de eigen mogelijkheden van de mensen.

Muziek en Dansonderwijs
Het verder ontwikkelen van creativiteit op het gebied van muziek bij jong en oud. De missie van Fundament Muziek en Dans is het samenbrengen van mensen en verbindingen maken die bijdragen aan een actieve samenleving. Samen en individueel ontwikkelen van talenten.

Bibliotheek
Dé ontmoetingsplek waar de 21e eeuwse vaardigheden op het gebied van lezen, leren en informeren worden aangeleerd. Niet alleen boeken en tijdschriften, maar ook andere materialen zoals computers en internet.

Stichting Fundament werkt vanuit de drie aandachtsgebieden nauw samen en in samenspraak met de gemeente Losser worden mooie en innovatieve projecten geïnitieerd.

Plaats in de organisatie
De Directeur-Bestuurder vormt samen twee coördinatoren het MT. De Directeur-Bestuurder legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht die bestaat uit drie leden.

2. Functie

De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het Welzijnswerk, Muziek- en Dansonderwijs en de Bibliotheek in de gemeente Losser. Een integrale samenwerking tussen de disciplines wordt nagestreefd. Als boegbeeld is de Directeur-Bestuurder zowel intern als extern zichtbaar. Het proactief bijdragen en het benutten van kansen en mogelijkheden zetten Stichting Fundament verder op de kaart.

Van de Directeur-Bestuurder wordt verwacht een belangrijke rol in te nemen bij het maken van heldere keuzes en het aanbrengen van focus. Dat vereist visie en zakelijkheid, maar ook veranderkundige kracht en ervaring zodat medewerkers hun vakbekwaamheid en hun betrokkenheid volledig tot hun recht kunnen laten komen. De optimale inzet van medewerkers en middelen heeft prioriteit en moet resulteren in een maximaal rendement ten behoeve van de inwoners van Losser.

3. Taken en verantwoordelijkheden

 • Is eindverantwoordelijke voor Stichting Fundament.
 • Geeft samen met twee coördinatoren leiding aan Stichting Fundament.
 • Informeert de Raad van Toezicht periodiek over de voortgang en ontwikkeling van de organisatie.
 • Borgt een duurzaam financieel gezonde positie en is verantwoordelijk voor een transparante rapportage over projecten en inzet van mensen en middelen.
 • Heeft zicht op verschillende mogelijkheden en scenario’s die worden vertaald in een meerjarenperspectief.
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en implementeren van het vastgestelde HR-beleid.
 • Vergroot de zichtbaarheid in de regio en benut proactief kansen en mogelijkheden om Stichting Fundament verder te brengen.
 • Participeert in de relevante netwerken en weet de goede relaties met uiteenlopende stakeholders te intensiveren voor verdergaande mogelijkheden tot samenwerking.

4. Functie-eisen

 • HBO+/WO werk- en denkniveau, relevante opleiding en aanvullende managementopleidingen.
 • Aantoonbare leidinggevende en management ervaring in een vergelijkbare positie.
 • Kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Heeft een breed netwerk, locaal, provinciaal en eventueel landelijk.
 • Is maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met Welzijnswerk, Muziek- en Dansonderwijs en het Bibliotheekwezen.
 • Ervaring met cultuurveranderingen.
 • Affiniteit met de regio.
 • Kan financiële rapportages analyseren en beoordelen.

5. Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Communicatief sterk en daadkrachtig.
 • Toegankelijk en vertrouwenwekkend.
 • Toont leiderschap en is omgevingssensitief.
 • Kan zakelijk en duidelijk zijn, koersvast.
 • Vernieuwend en verbindend.
 • Ondernemend, visionair, strategische denkkracht.
 • Straalt energie uit, motiveert en inspireert.

6. Stichting Fundament biedt u

Een uitdagende positie die vraagt om vernieuwing en een frisse wind welke leidt tot positieverbetering en verbeterde effectiviteit.

De gelegenheid om bij te dragen aan het maatschappelijk belang van de Gemeente Losser, waarbij Stichting Fundament een belangrijke speler is.

Dienstverband: Fulltime, 36 uur per week

Er wordt een jaarcontract aangeboden met de intentie om deze bij ongewijzigde organisatie omstandigheden om te zetten naar onbepaalde tijd.

Salaris: Maximaal € 6.631,00

CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen met :
Greetje Jakobs (senior consultant)
06 – 5022 1272