Taalpunt Losser heeft kwaliteit op orde!

Taalpunt Losser heeft vlak voor kerst 2020 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalpunt aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Taalpunt Losser scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft het Taalpunt de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Het Taalpunt is erg blij met de uitslag. Dorine Müller, taalcoördinator van Taalpunt Losser:
“Wij zijn supertrots dat we met de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers in vier jaar tijd zo’n mooi Taalpunt hebben neergezet!.”

Volgens de auditor van CBCT: (in het rapport op pag 6) “Taalpunt Losser: een actieve, wendbare en leerbare organisatie die goed oog heeft voor haar omgeving”.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Taalpunt Losser, te vinden boven aan de trap in ’t Lossers hoes, is er voor iedereen, die beter Nederlands wil leren spreken, lezen en schrijven op papier, of juist digitaal. Het Taalpunt verwijst mensen door of biedt zelf ondersteuning aan. Zo is er een mogelijkheid voor begeleiding van een vrijwilliger, er zijn praatgroepen en er worden cursussen gegeven, bijvoorbeeld op het gebied van digitale vaardigheden. Daarnaast werkt het Taalpunt samen met andere organisaties. Het streven is alle inwoners van Losser te helpen bij hun (digi)-tale ontwikkeling, zodat zij optimale kansen hebben door te groeien.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Dorine Müller, Taalcoördinator.
Email: d.muller@stichtingfundament.nl
Tel: 053-5382137