Activiteitenoverzicht welzijn 2019-2020

Met plezier presenteren wij u ons aanbod van activiteiten voor de periode van september 2019 tot januari 2020. Fundament is er voor alle inwoners in de gemeente Losser. Met onze activiteiten, vrijwilligers, medewerkers en
voorzieningen vind je ons in alle wijken en dorpen. Je kunt er terecht om anderen te ontmoeten of zelf actief mee te doen: als vrijwilliger of als deelnemer aan een leuke of leerzame activiteit.

Fundament Bibliotheek; de taal centraal

Schatkamer, ontmoetingsplek en werkplaats. Onze bibliotheek maakt vandaag de dag een sterke verandering door. Ze verandert van uitleencentrum steeds meer in een plek voor informatie, cultuur en ontmoeting. Lezen,
leren en informeren blijven natuurlijk belangrijk. Maar de bibliotheek is ook een ‘ontmoetingsplek’ om mensen in staat te stellen kennis, ervaring en interesses te delen. De bibliotheek gaat mee in de ontwikkelingen in onze samenleving. Taal wordt steeds belangrijker en de bibliotheek bevordert beter lezen en het beter leren van
taal op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door middel van de Voorleesexpress en BoekStart. Maar ook via het Taalpunt of door het lezen te bevorderen in het basisonderwijs.

Fundament Muziek en Dans

Muziek doet zoveel. Het geeft plezier, het ontspant, ontroert en draagt bij aan de persoonlijke en creatieve ontwikkeling. In een wereld waarin we nog niet weten wat de beroepen van morgen zijn hebben we een heleboel creativiteit en creatieve mensen nodig en daarin levert Fundament Muziek en Dans een belangrijke bijdrage. Fundament Muziek en Dans, voorheen muziekschool de Sleutel, is sinds 1966 de plek om muziek- en dansonderwijs te volgen. Naast de reguliere lessen wordt er ook samenspel aangeboden in…

Programma welzijn 2018-2019

Met veel genoegen presenteren wij ons activiteitenaanbod welzijn voor de periode van september 2018 tot en met januari 2019. Fundament-Welzijn is er voor alle inwoners in Losser. Je kunt er terecht om anderen te ontmoeten of zelf actief mee te doen: als vrijwilliger of als deelnemer aan een leuke of leerzame activiteit. Met onze activiteiten, vrijwilligers, medewerkers en voorzieningen vind je ons in alle wijken en dorpen.

Fundament krant: WAK Losser

Losser doet dit jaar mee aan de landelijke Week van de Amateurkunst (WAK) van 2 t/m 10 juni. Gedurende deze week laten lokale culturele instellingen, verenigingen, talenten en ondernemers zien wat er in Losser gebeurt op muzikaal, kunstzinnig en ander creatief gebied. Het publiek wordt uitgenodigd om te komen kijken, luisteren en zelf mee te doen. Het programma biedt optredens, workshops, open lessen en andere evenementen zoals een straatmuzikantenfestival, een workshop kunst en een lezing over streektaal van de bekende…