Kidz & Coffee in teken van muziek

Kidz & Coffee is een plek waar ouders en verzorgers met kinderen van 0-4 jaar elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, ervaringen delen en informatie kunnen uitwisselen. Op 4 juli is er weer Kidz & Coffee van 9.30 uur-11.00 uur in ’t Lossers hoes! Thema: wat muziek kan betekenen voor kinderen van 0-4 jaar. Voor deze ochtend hebben we Siebrig van Heel uitgenodigd. Siebrig gaat samen met kinderen en ouders bezig met muziek. Samen zingen, bewegen en met…

Fundament krant: WAK Losser

Losser doet dit jaar mee aan de landelijke Week van de Amateurkunst (WAK) van 2 t/m 10 juni. Gedurende deze week laten lokale culturele instellingen, verenigingen, talenten en ondernemers zien wat er in Losser gebeurt op muzikaal, kunstzinnig en ander creatief gebied. Het publiek wordt uitgenodigd om te komen kijken, luisteren en zelf mee te doen. Het programma biedt optredens, workshops, open lessen en andere evenementen zoals een straatmuzikantenfestival, een workshop kunst en een lezing over streektaal van de bekende…

Kidz & Coffee in teken van EHBO

Kidz & Coffee is een plek waar ouders en verzorgers met kinderen van 0-4 jaar elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, ervaringen delen en informatie kunnen uitwisselen. Op 6 juni is er weer Kidz & Coffee van 9.30 uur-11.00 uur in ’t Lossers hoes! Thema: EHBO voor kinderen van 0-4 jaar Voor deze ochtend is Nicolet Meenderink uitgenodigd. Nicolet geeft tips en advies over hoe te handelen bij ongelukje in en rondom het huis . Wat doe je…

Week van de Amateurkunst

De gemeente Losser en Fundament Muziek & Dansonderwijs hebben het initiatief genomen om de Amateurkunst in Losser in de schijnwerpers te zetten. Met de Week van de Amateurkunst (2-10 juni 2018) is een prachtige manier gevonden om een inkijkje te geven in wat er allemaal in Losser gebeurt op het gebied van de amateurkunst. Hiermee haken we in Losser aan op de landelijke Week voor de Amateurkunst (WAK). Op verschillende locaties in Losser zullen, zowel binnen als buiten, allerlei activiteiten…

Gemeente inhoudelijk akkoord met plan van aanpak

Wethouder Jan Martin van Rees heeft vanmorgen namens de gemeente Losser zijn waardering uitgesproken over het door Fundament ingediende plan van aanpak. Tijdens een speciaal persmoment ging de wethouder samen met Directeur-bestuurder Ans Dijkhuijs dieper in op het toekennen van de subsidie voor Fundament en de onderliggende plannen. In de plannen, zie bijgevoegde samenvatting, is onder meer aandacht voor signalering, vraaggestuurd werken, samenwerking met ketenpartners, informatievoorziening en rapportage.   Bijlagen: 2018 05 07 Persuitnodiging – Stichting Fundament samenvatting Plan van…

Fundament krant: Taalpunt

Bovenaan de trap in ‘t Lossers hoes vinden we het Taalpunt van Losser. Het Taalpunt is onderdeel van Stichting Fundament en vormt een samenwerkingsverband met de gemeente Losser, het ROC en stichting Lezen en schrijven. Het doel van het Taalpunt is de laaggeletterden in Losser te helpen de taal beter de leren spreken, lezen en schrijven. Het neemt niet de plek in van andere scholingstrajecten, maar het kan wel ondersteunen en het zorgt dat niemand buiten de boot valt.

Fundament krant: activiteitenoverzicht

In Stichting Fundament zijn de activiteiten van muziekschool de Sleutel, de bibliotheek Losser en de stichting Cluster samengebracht. In de afgelopen periode zijn diverse stappen gezet op het terrein van verdergaande samenwerking en integratie. Zoveel als mogelijk zullen activiteiten aangeboden worden vanuit Stichting Fundament. U treft
voor de herkenbaarheid ook nog de namen van de oude organisaties aan. In januari en februari 2018
verhuizen de activiteiten van de bibliotheek en van welzijn in Losser naar het nieuwe Kulturhus. De activiteiten van het muziekonderwijs zullen naar verwachting in 2019 verhuizen.