Over welzijn

Het welzijnswerk van Stichting Fundament is er voor alle inwoners van de gemeente Losser. Met onze activiteiten, vrijwilligers en medewerkers zijn we zichtbaar in de wijken en dorpen. We zoeken naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën voor wijk en dorp. Dat doen we samen met de betrokken inwoner zelf, met de mensen in de directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in de buurt. Als het echt nodig is, schakelen we specialistische zorg in, maar uitgangspunt is het stimuleren van de eigen mogelijkheden van mensen.

Wij bieden ondersteuning aan initiatieven in wijken en dorpen. Een aangename leefomgeving met aandacht voor de inzet voor elkaar en het bevorderen van zelfredzaamheid.